Projektgalleri Nedan följer ett axplock av projekt och konstruktioner som vi gjort på eget eller kunders uppdrag. Av sekretessskäl kan vi bara presentera en liten bråkdel av alla projekt.
 
 
Fordonslarm med positionering

Larmenhet som ansluts till en standard GSM-telefon. Innehåller förutom konventionell inbrottslarmfunktion även talsyntes och mikrofoningång (för att kunna lyssna på ljud inuti fordonet via telefon).

Fordonsdator, alternativ till bärbar

Ibland räcker inte en bärbar dator i ett fordon när analyser, loggning eller annat skall göras (kanske via instickskort). Denna modifierade standarddator (PIII/500 MHz med DVD) har bl a autostart vid spänningstillslag, trådlöst tangentbord/mus samt valbar spänningsmatning 12/24/230V via inbyggd växelriktare. Strömförbrukningen är max 5-6A vid 12V-drift.

Marin VHF-radio

Konstruktion och framtagning av första prototypen till en marinradiomodul, dvs elektroniken bakom panelen.
Bilden visar prototypen utan panel (infällda bilden i drift).

Roder- och trimplansindikator

Konstruktion av elektroniken i ett båtinstrument som indikerar rodrets samt trimplanens läge. Instrumentet har som option NMEA-ingång och kan även visa fart, GPS-position, larm m.m. på sin grafiska display.
Bilden visar en prototyp i vårt labb.

 


Batterikontrollinstrument med inbyggd GPS

Detta instrument var främst tänkt att användas i båtar. Instrumentet monitorerar status på två batterisystem (vanligen ett motor- och ett förbrukarbatteri). I- och urladdningsströmmar mäts och instrumentet kalkylerar och visar kvarvarande kapacitet i %, batterispänning samt aktuellt strömuttag/laddning.
Vidare finns inbyggd GPS-mottagare, och instrumentet har NMEA-utgång för inkoppling till andra enheter som t ex en PC-dator för elektroniska sjökort och navigering.
Bilden visar den prototyp vi konstruerat och tillverkat.

 


Vädersatellitmottagare samt modem för PC

Konstruktionen omfattade komplett hårdvara för mottagning av vädersatellitsändningar från bl a NOAA på VHF-bandet 136-138 MHz (med konverter även Meteosat). 
Mottagaren är en av oss konstruerad processorstyrd dubbelsuper med den karakteristiska "mellanbreda" mf som krävs för denna typ av mottagning. Vidare har mottagarens inbyggda modem åtta olika förinställningar för gråskala/IR-bild och kontrast kopplade till olika minneskanaler, signalstyrkemätare och visning av dopplereffekten/frekvensfel.
Bilden visar en sommarbild tagen av NOAA (syntetiskt färglagd) samt den prototyp av mottagare med modem som bilden tagits ner med.
 


Fältdatalogger

Denna loggenhet (förstudie) är tänkt att kunna placeras ut i otillgänglig terräng (fjäll m.m.) för att på egen hand under en längre tid kunna logga och rapportera olika väderförhållande. Centralenheten innehåller processor och en radiodel, som via en robust antenn rapporterar mätdata till t ex närmaste fjällstation. Enheten har dessutom ett stort antal ingångar som kan konfigureras för signaler från en mängd olika givare. Strömförsörjningen sker med blybatterier som laddas via solceller och/eller en vindgenerator (ej på bild). Som option finns en växelriktare för givare/givarsystem som kräver nätspänning.
Bilden visar de lösa ingående delarna i loggern, samt en typisk givare (vindmätare).

 

SMATV-anläggning med tre terresta och fem digitala satellitkanaler för radhus/villaområde. Arbetet inkluderade projektering, installation, uppmätning samt dokumentation.
Bilden visar stativet med terrest- och satellitcentralen, fem digitalmottagare (Force ProMaster 3000) samt distributionsförstärkare.
DiSEqC-monitor

Denna lilla enhet är ett ovärderligt hjälpmedel för att verifiera DiSEqC-signaleringen på satellitmottagare. Eftersom den är PC-baserad är den inte begränsad till ett fåtal meddelande som kan visas med lysdioder eller på en liten display, utan klarar att presentera alla kommandon och svar upp till DiSEqC 2.0 (inkl. toneburst).
Alla meddelanden presenteras dels i klartext, dels i hexform, och därför kan man även studera felaktiga DiSEqC-sekvenser med monitorn.


Tillbaka till startsidan

Sidan uppdaterad 2003-09-11.