Konsulttjänster 


Konsultverksamheten är EMCO Elektroniks huvudsakliga verksamhet. Tyngdpunkten ligger inom området elektronikkonstruktion, främst interfaceprodukter, anpassnings-/mätenheter eller mindre fristående system. Vi kan ofta bidraga med den hjälp kunden behöver  - allt ifrån att bara vara ett "bollplank" till att ta helhetsansvar för produktens konstruktion och produktionssättning.

Många uppdrag gör vi under sträng sekretess, men ett litet axplock inte fullt så hemliga projekt och prototyper hittar Du i vårt projektgalleri.
Vi säljer från tid till annan även egenutvecklade produkter vilka återfinns på Diverse/Övrigt-sidan.


Vad är vi bra på ?
 


Ett axplock av projekt:


Har Du ett "udda" projekt inom området elektronik/teknik som Du inte vet hur Du skall lösa ?

Tag kontakt med oss. Vi är små men naggande goda, och kan ge Dig den hjälp Du behöver !

Tillbaka till startsidan